Meist lähemalt

Tudengiveebi idee

Idee luua kõrgkoolide koostöös vastav infoportaal, tudengiveeb, sai alguse LÜKKA projektist, kui kaardistati nõustamisalast väliskogemust Suurbritannias, Iirimaal ja Soomes. Kõigis neis riikides on sarnased lahendused loodud ning toimivad.

Projekti töörühm koostas tudengiveebi kontseptsiooni, nõuded ning tehnilise spetsifikatsiooni, millele tuginedes projekt ellu viia. Töörühma kuulusid erinevate kõrgkoolide IT-spetsialistid, vastuvõtuspetsialistid, õppekorraldusnõustajad, õppejõud, üliõpilased, karjäärispetsialistid, psühholoogid ning kommunikatsiooni- ja turundusspetsialistid. Lisaks olid töörühmas esindatud ka Haridus- ja Teadusministeerium, SA Archimedes ja SA Innove. Samuti on kogu projekti vältel arendusse kaasatud noorte infoportaali Rajaleidja tegijad.

Tudengiveebi organisatsioon

Projekti raames arendasid kõrgkoolid SA Archimedese „Kõrgkoolide innovatsioonimeetme“ toel välja kõrgkoolide teabeportaali. Tudengiveebi konsortsiumi kuuluvad järgmised kõrgkoolid: