Kas Sinust võiks saada ettevõtja?

Muidugi! Sinust võib saada:

 • ettevõtja,
 • ettevõtlik töötaja,
 • initsiatiivikas kodanik,
 • teotahteline inimene,

kui Sa seda soovid, ja siis, kui oled selleks valmis.

Igal juhul on kasulik arendada endas ettevõtlikkust ja õppida ettevõtluseks tarvilikke teadmisi ja oskusi, mis annavad Sulle vabamad käed oma karjääri kujundamisel. Ettevõtlikkusest on kasu kõigis eluvaldkondades. Ettevõtlik inimene saab iseendaga hakkama ja suudab muuta ühiskonda – olgu siis ettevõtja, palgatöötaja või kodanikuühiskonna aktiivse liikmena.

Kas oled ettevõtlik?

On märgatud, et rida isikuomadusi soodustab ettevõtlusega tegelemist:

 • saavutusvajadus,
 • püüd iseseisvusele,
 • loovus, uudishimu,
 • sihikindlus,
 • riskivalmidus,
 • usk endasse ja
 • peamine: tahe oma ideid ja unistusi ellu viia.

Oma eeldusi ettevõtlusega tegelemiseks võimaldab näiteks EASi test Kas sobid ettevõtjaks?

Samas on palju näiteid, kus edukal ettevõtjal mõned ülaltoodud omadustest puuduvad, kuid ettevõtluses on tal abi teistest isikuomadusest. Isikuomadused üksi ei tee kellestki edukat ettevõtjat.

 

Ettevõtlust võib õppida!

Ettevõtlusteadmisi, -oskusi ja -kogemust saab nüüd omandada juba peaaegu kõigis kõrgkoolides.

 • Õpid ja harjutad, kuidas luua,arendada ja kirjeldada ettevõtlusideed, kujundada oma ärimudelit või koostada projekti, arendada oma toodet või teenust.
 • Õpid planeerimis-ja juhtimisoskusi: uuenduslik mõtlemine; oskus tunda ära võimalusi, hinnata olukorda ning langetada sellest tulenevaid otsuseid; kavandada ja juhtida ettevõtte tegevust, tootmist ja ressursse; teha koostööd; oskus prognoosida oma tegevuse tagajärgi; olla valmis võtma riske; olla kursis valdkonna õigusaktidega ning tunda autoriõigusi.

Tänapäeval läheb paljudes eluvaldkondades vaja

 • turundus- ja müügialaseid teadmisi ja oskusi: kuidas määratleda ja leida kliente, tunda nende soove ja vajadusi, kavandada turundustegevust, reklaami ja müüki.

Tee endale selgeks

 • ettevõtmiste rahaline külg: majandus- ja ettevõtluskeskkond; õpi planeerima ja arvestama kulusid ja tulusid, et majandada arukalt ettevõtet, aga ka oma perekonda, leida toetusi või investeeringuid.

Kui leiad, et mõni neist valdkondadest pole Su tugevaim külg, otsi partnereid – mitmekesi alustada on julgem. Ettevõtlusõppes on palju rühmatööd. Koostöö heade partneritega viib Sind tõenäoliselt kaugemalegi, kui üksi tehes jõuaksid.

Kas Sul on oma ettevõtlusidee?

Ettevõtjana võib tegutseda nii äri- kui ka mittetulundussektoris!

Olemasolevat äriideed saad arendada ja ärimudelit testida

 • ettevõtlusõppes – kogudes ühtlasi ainepunkte,
 • äriideede konkurssidel,
 • Ideelaboris, TTÜ Mektorys,
 • ettevõtlusinkubaatorites jm.

Mittetulundusühenduste loojatele ja juhtidele annavad tuge

 • ettevõtlusõpe, sh projektikirjutamise õpe – kogudes ühtlasi ainepunkte,
 • ettevõtlusideede konkursid jms.

Ettevõtluseplaane ei maksa nurka visata ka juhul, kui Sul praegu veel ei ole head ideed, kuid on soov ettevõtlusega tegelda. Õpi ettevõtlust, mängi läbi oma eriala ja hobidega seotud ideevariante, räägi sõpradega, kuni leiad oma ja õige.

Ettevõtlusega alustada pole kunagi hilja. Ettevõtlus võib olla üks etapp Sinu karjääris.

Kui mõtled alustada ettevõtlusega, siis pead tõenäoliselt arvestama

 • mitmesuguste riskidega – kasuks tuleb korralik riskianalüüs;
 • pikkade tööpäevadega – õpi oma aega planeerima;
 • suure vastutusega – vastutusvõime ja hea pingetaluvus tulevad kasuks;
 • muutustega ettevõtluskeskkonnas ja kogu ühiskonnas – ole valmis muutusteks;
 • sellega, et ühe ettevõtte lõpetamine või pankrot ei ole maailma lõpp, vaid osa ettevõtlusprotsessist.

Kas tahad olla

·       iseendale ja teistele tööandjaks?

Kui oled otsustanud ettevõtjaks hakata, mõtle, milline ettevõtlusvaldkond ja –vorm Sulle sobib ja mida suudad teha paremini kui teised. Valikute tegemisel tulevad kasuks ettevõtlusõpe ja eelinkubatsiooni teenused.

 • Milline on sinu äriidee – toode, teenus – ja kuhu tahad sellega jõuda?
 • Milllised ettevõtluseks vajalikud kompetentsid on Sul olemas, millest on vajaka ja kuidas neid kaasata?
 • Kas tahad rakendada oma ettevõtlikkust äri- või/ja mittetulundussektoris?
 • Kas Su eesmärk on eelkõige kasumi teenimine
 • või sobib Sulle hoopis sotsiaalne ettevõtlus, kus lahendad ettevõtluse kaudu sotsiaalseid probleeme?
 • Vahest soovid end teostada loomemajanduses?
 • Kui Su valitud valdkond on näiteks IT, siis kas Su IT-toode/teenus on eesmärk omaette või vahend mõne muu valdkonna probleemi lahendamiseks?
 • Kas tead, kes on Sinu klient kodukohas, Eestis, Euroopas, maailmas, ja millised on tema soovid?
 • ettevõtlik töötaja?

Võib-olla sobid suurepäraselt ettevõtlikuks õpetajaks või rahvusvahelisi teadusprojekte juhtivaks teadlaseks? Soovid töötada suure ettevõtte ettevõtliku juhi või spetsialistina või ettevõtliku arstina?

Soovid elavdada oma kodupaiga elu, luues sinna töökohti ja meelitades turiste?

Kõik valikud on head, leia endale sobiv. Võid planeerida oma karjääri nii et vahetad erinevaid rolle. Ettevõtlikule ja inimesele on kõikjal ruumi.

Vaata ka

 • EAS – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehelt leiad, kuidas ettevõtlusega alustada, mis toetusi ja koolitusi on võimalik saada. 
 • Ajujaht – noorte äriideede konkurss
 • Areng.ee – portaal, kus on videoloenguid motivatsiooni, juhtimise, turunduse, müügi, investeerimise, raamatupidamise ja innovatsiooni jt teemadel.
  • Hea Kodanik – kodanikuühiskonna portaal, kus teave vabaühenduste asutamiseks ja toimimiseks.
  • Töötukassa teenuste seas on ka ettevõtluse alustamise toetus, mis on töötule antav rahaline abi. Eelduseks on ettevõtluskoolituse läbimine!
   • Juhtimine.ee – ettevõtlusega seotud uudiseid ja arvamusartikleid kajastav portaal

 

Koostas: Leeni Uba