Eneseanalüüs – iseenda tundmaõppimine

Erialavalik ja muude karjääriotsuste tegemine algab alati eneseanalüüsist. Et selgitada välja, millest unistad ja mida tahad saavutada ning teha endale sobivamaid valikuid, on vaja tunda ennast, oma vajadusi, väärtusi ja unistusi, hinnata adekvaatselt oma oskusi ja teadmisi, olla tuttav oma isikuomaduste ning hoiakutega.

Sinu oskused, teadmised, võimed, kogemused, väärtused, hoiakud, isiksus ja iseloom on ressursid, mida kasutad ja millest jõudu saad. Varasematest elukogemustest, töödest ja õpingutest oled saanud palju erinevaid kogemusi ning just need teevad sind väärtuslikuks ja eriliseks su enda, tööandja, kolleegide, lähedaste ja sõprade jaoks.

Eneseanalüüsi osad
Enda analüüsimisel on abiks järgnevad küsimused
► Mis on rollid, mida ma täidan?
► Millised on minu eesmärgid?
► Mida ma vajan, et olla õnnelik ja edukas?
► Kes on need inimesed, kes annavad mulle jõudu ja on mulle toeks
► Milline ma ise olen?
► Mida ma elus väärtustan?
► Mis paneb mul südame põksuma ja silmad särama?
► Mis on minu ressursid, oskused ja teadmised?
► Millised on mu võimalused tööturul?
► Millistest töödest ja elukogemustest tulevad minu teadmised, oskused ja tugevused?

Eneseanalüüs ei tohiks jääda ainult oma esimese CV kirjutamise aega. Iseennast tundma õppima, oma unistuste ning tugevuste ja nõrkustega tutvuma peaksid juba enne erialavalikut. Sulle on abiks nõustajad, õpetajad, raamatud, töötoad, seminarid, eneseanalüüsi kursused ja eneseanalüüsi toetavad veebikursused.

Eneseanalüüsil saad abi järgmistest artiklitest:

Kuidas ühitada elus eri rollid?
Kas tunned oma võimeid ja oskusi?
Väärtused - mis on sulle tähtis?
Kuidas seada eesmärke?
Miks on vaja hinnata oma iseloomu?
Nõuanded suhete loomiseks ja hoidmiseks

Vaata ka

Rajaleidja karjääriportaal
Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat. 2011
Abiks valikutel. Eesti Töötukassa, 2009
Karjäärirada. Ülesannete kogumik. Tööturuamet, 2003
Karjääri algus ülikoolist. 2008

Veebikursused, veebiloengud

Tööotsimise ja karjäärinõu e-kursus
Tehnikaülikooli veebikursus „Enesejuhtimine”
Tartu Ülikooli karjäärinõustajate Mare Aru ja Kristel Lääne lühikursus "Millised tööd mulle sobivad?"