Alateemad „Õppimine“, „Kirjalikud tööd“, „Eksamid ja nendeks valmistumine“ ning „Lõputööd ja lõpetamine“ ning artiklid „Kuidas olla edukas meeskonnaliige?“ ja „Meeskonnatöö ja meeskonnarollid“ on koostatud K. McMillani, J. Weyersi  raamatu „Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat“ (SA Archimedes, 2011) põhjal.