Kuidas oma kirjapandavate sõnade mõju suurendada?

Sõnavara rikastamine ostutub vajalikuks juba õpingute alguses. Sõnavara rikastamise kaheks oluliseks osaks on tundmatute sõnade tähenduse kontrollimine ning tuntud sõnadele sünonüümide ehk samatähenduslike sõnade leidmine. 

Paljudel erialadel kasutatakse spetsiifilist erialakeelt ning selleks, et teadustekste mõista, tuleb sul ennast kurssi viia erialal kasutusel olevate terminite ja kontseptsioonidega. Samuti tuleb sul endal hakata kasutama erialaterminoloogiat oma akadeemiliste kirjatööde kirjutamisel. Sõnavara suurendamiseks, täpsete tähenduste kontrollimiseks ning liiga argikeelsete terminite või sõnade kasutamise vältimiseks on vaja kasutada head sõnaraamatut.

Sõnaraamatud jagunevad üldsõnastikeks ja erialasõnastikeks. Mõlemaid võib leida nii raamatu kui elektroonilisel kujul. 

Üldsõnastikud

Üldsõnastikus esitatakse sõnad tähestikulises järjekorras ning sõnale on lisatud hääldus, tähendus ja eri vormid. Mõnes sõnastikus tuuakse näiteid ka sõna kasutamise kohta lauses.

Enim kasutatav eestikeelne üldsõnastik on Eesti Õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006

Inglisekeelsed üldsõnastikud on näiteks The Oxford English Dictionary (briti inglise keel), The Merriam-Webster Dictionary (ameerika inglise keel)

Erialasõnastikud

Temaatiline sõnastik esitab erialaterminite tähendused teatavas valdkonnas ning annab kiire ülevaate erialaterminitest, mida üdlsõnaraamatutes ei leidu. (Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat., K. McMillan & J. Weyers) Samuti toob erialasõnastik näiteid terminite kasutamise kohta. Üks- ja mitmekeelsete eestikeelsete erialasõnastikega saad tutvuda Eesti Terminoloogiaühingu kodulehel.

Õpingute alguses või mingisse konkreetsesse teemasse süvenedes, võid sa erialaterminites orienteerumiseks koostada endale isikliku lühisõnastiku. Väga lühikese ajaga rikastad oma sõnavara sellega märgatavalt ning oskad oma sõnastikus olevaid sõnu kirjalikes töödes õigesti kasutada.

Näide isikliku lühisõnastiku kohta:

A

akronüüm:

vastandsõna

B

C

D

E

F

 

 

G

 

 

H

homonüüm:

sarnase kirjapildi, kuid erineva tähendusega sõna

I

J

K

L

M

 

N

O

P

paronüüm:

sarnassõna

R

S

sünonüüm:

sama-tähenduslik sõna

 

T

 

 

U

V

W

ÕÄÖÜ

XY