Praktilised nõuanded inglise keeles kirjutamisel

Kõrgkooliõpe muutub üha rahvusvahelisemaks ja maailmas üldlevinud teaduskeel on inglise keel. Oma õpingute jooksul tuleb sul tõenäoliselt lugeda palju ingliskeelset teaduskirjandust, aga ka ise inglise keeles kirjutada. Kui tunned, et sinu keeleoskus ei ole piisav, tutvu võimalustega ja mine kõrgkoolis pakutavatele keelekursustele.

Järgnevad nõuanded ei asenda inglise keele akadeemilise kirjutamise kursust. Tuletame meelde mõned praktilised reeglid ja veaohtlikud sõnad.

Briti ja Ameerika inglise keel

Inglise keelel on mitu olulist piirkondlikku standardit – olulisemad neist on Briti ja Ameerika inglise keel. Kirjutamisel kontrolli, et sa kasutaksid järjekindlalt kas Briti või Ameerika inglise keelt.

Valik õigekirjaerinevusi Briti ja Ameerika inglise keele vahel

Briti inglise keel

Ameerika inglise keel

eesti keel

BA (Bachelor of Arts) B.A. humanitaarteaduste bakalaureus
BSs (Bachelor of Science) B.S. reaalteaduste bakalaureus
MA (Master of Arts) M.A. humanitaarteaduste magister
PhD (Doctor of Philosophy) Ph.D. filosoofiadoktor
archaeology archeology arheoloogia
aesthetic esthetic esteetiline
haemoglobin hemoglobin hemoglobiin
manoeuvre maneuver manööver
oestrogen estrogen östrogeen
centre center keskus
theatre theater teater
behaviour behavior käitumine
licence license luba, litsents
practise practice harjutama
grey gray hall
enrolment enrollment registreerimine
dialogue dialog dialoog, kahekõne
analyse analyze analüüsima
aeroplane airplane lennuk
mould mold vorm

Valik erinevusi Briti ja Ameerika inglise keele vahel

Briti inglise keel

Ameerika inglise keel

eesti keel

anticlockwise counterclockwise vastupäeva
aubergine eggplant baklažaan
courgette zucchini tsukiini
Supply teacher substitute teacher asendusõpetaja
current account checking account jooksev konto
lay the table set the table lauda katma
a storm in a teacup a tempest in a teapot torm veeklaasis
ladybird ladybug lepatriinu
pavement sidewalk kõnnitee
flat apartment korter

Kirjavahemärkide kasutamine inglise keeles

Inglise keeles on kasutusel mitmeid erinevaid kirjavahemärgistamise süsteeme. Üks lihtsamaid on järgmine:

  • Kolmest või enamast elemendist koosnev loetelu (kaks võimalust), nt

Last year they visited London, Rome and Paris.
Last year they visited London, Rome, and Paris. (Oxfordi koma)

  • Komakasutus koondauses

Osalausete sidumisel sõnadega and ja or kasutatakse koma.

Osalauses on alus ja öeldis. Nt:

John can speak Chinese, and Mary has a good knowledge of Japanese.

Rindlauseid võib siduda semikooloni abil; sel puhul sidesõna ei kasutata. Nt

John can speak Chinese; Mary has a good knowledge of Japanese.

Kolmas võimalus on sama mõtet väljendada kahe lihtlause abil. Nt

John can speak Chinese. Mary has a good knowledge of Japanese.

  • Komakasutus põimlauses. Siin on kaks võimalust:

Pealause eelneb kõrvallausele – koma ei kasutata. NB! Eesti keeles kasutatakse sarnasel juhul koma. Nt

He said that he would reach London by midnight.

Pealause järgneb kõrvallausele – kasutatakse koma, nt

When John reached the airport, the plain had left already.