Kuidas kirjatööga alustada?

Kõrgkoolis antakse ülesandeid, mis nõuavad sinult eri vormis kirjatööd. Sul võidakse paluda esitada näiteks essee, aruanne, õpimapp, referaat või juhtumi analüüs – kõik need on akadeemilised kirjalike tööde vormid, mis annavad ülevaate sinu teadmistest ja oskustest.  

 1. Realistlik ajakava

 • Arvesta välja, kui palju sul on aega töö alustamisest esitamise tähtajani ning hinda, kui palju sellest ajast saad oma kirjatööle pühendada. Ära unusta võtmast arvesse ka muid ülesandeid, mida pead tegema teistes ainetes, vajadust käia loengutes, seminarides või praktikumides ning oma ühiskondlikke või tööga seotud kohustusi. 
 • Jaga sinu käsutuses olev aeg tööperioodideks ning otsusta, kui palju aega soovid igale töö etapile pühendada.

Korralik planeerimine tasub end pikas perspektiivis kindlasti ära – see võimldab sul hiljem aega kokku hoida ning annab kindlustunde, et jõuad töö tähtajaks valmis. Suurel kirjalikul tööl on mitmeid etappe ning sageli kipub planeerimatuse korral viimastele etappide väga vähe aega jääma. Üks võimalik meetod töö kavandamiseks:

Etapp

Vajaminev aeg

Millal ma seda teen

Ülesande analüüs

 

 

Ettevalmistav kirjanduse lugemine

 

 

Ülesande täitmise kavandamine

 

 

Täiendav kirjanduse lugemine

 

 

Mustandi kirjutamine

 

 

Mustandi läbivaatamine

 

 

Lõppversiooni toimetamine ja korrektuur

 

 

Lõppversiooni printimine

 

 

Lisaaeg ootamatusteks

 

   

2. Ülesandega tutvumine

Kui oled välja mõelnud, kui palju aega saad tööle kulutada, tuleb ülesanne enda jaoks selgeks mõelda.
Mõtle järgmistele küsimustele:

 • Millised on juhised ja mida täpselt mul palutakse teha?
 • Milline on teema? Selle abil selgitad välja kirjatöö koostamise konteksti.
 • Millised on teemaga seotud olulised aspektid? See aitab määratleda täpsemalt töö fookuse.
 • Millised on teemaga seotud kitsendused? Selle abil saab piirata kirjatöö ulatust.

See aitab sul paika panna ülesande ulatuse ning vältida teema laialivalgumist või teemast möödakirjutamist.

Järgmisena tee ajurünnak, kirjutades üles võimalikult teemaga seonduvaid mõtteid ja fakte. Nüüd vaata uuesti üle ülesande püstitus ning mõtle mida ja millest saad kirjutada. Kirjalike tööde puhul on väga oluline kasutada kriitilist mõtlemist ning kirjutada sellest, mis sinu arvates on konkreetse teema puhul tähtis.

3. Materjali leidmine ja kasutamine

Enne kirjutamist on vajalik tutvuda kirjandusega. Tavapäraselt leiad töö jaoks vajaminevat materjali:

 • jaotmaterjalidest
 • konspektist
 • teatmeteostest
 • õpikutest
 • ajakirjadest
 • raamatukogust

Soovitused kirjandusega töötamiseks

 • Alustuseks loe üldtekste ning seejärel üksikasjalikumaid analüüse pakkuvaid erialaseid raamatuid ja artikleid, nii saad teemast parema ülevaate.
 • Sa ei pea kõiki raamatuid otsast lõpuni läbi töötama, piisab kui loed enda jaoks kõige olulisemaid peatükke.
 • Kasuta paljusid allikaid, see näitab sinu lugemust ja avardab silmaringi.
 • Kirjuta kohe lugemise ajal üles raamatu pealkiri, autor, avaldamise koht ja aasta, kirjastaja ja leheküljenumber. See aitab vältida olukorda, kus tead et oled midagi antud teemal lugenud, kuid sul ei õnnestu seda enam leida.
 • Järgi lugemiseks planeeritud aega. Ei ole mõtet venitada lugemiseks ettenähtud aega liiga pikaks – sellest võib kujuneda kirjutamise asendustegevus.
 • Kõrgkoolis ei piisa vaid faktide esitamisest, sa pead suutma arutleda ja oma väiteid tõenditega põhjendada. See tähendab, et loetud kirjandus toetab ja tõendab sinu seisukohti, mitte ei ole kirjaliku töö keskmeks.