Ettevaatust – plagiaat!

Plagiaat ehk loomevargus on võõraste teoste või nende osade avaldamine enda omadena või nende ulatuslik kasutamine allikale viitamata. Plagiaadist tuleb hoiduda tsiteerides, refereerides ja ümber sõnastades. 

Kõrgkoolid peavad tahtlikku plagiaati, nagu ka muid akadeemilise ebaaususe vorme, väga tõsiseks rikkumiseks. Olenevalt juhtumi raskusest on plagiaadi eest ette nähtud mitmesuguseid karistusi alates hinde alandamisest kuni kõrgkoolist väljaheitmise või kraadi omistamata jätmiseni.  Plagiaadist tuleb seega hoiduda ning eeldatakse, et mitte keegi ei soorita sellist pettust tahtlikult. Probleem on aga selles, et plagiaati on võimalik teha ka tahtmatult. Tahtmatu plagiaadi vältimiseks peaksid sa meeles pidama järgmist:

 • autoriõiguste kontekstis tähendab „teos“ mitte ainult sõnu, vaid ka ideid, kirjutisi ja leiutisi.
 • „Avaldamine“ või „kasutamine“ ei tähenda ainult sõna-sõnalt, vaid ka sisulist kopeerimist, s.o ümbersõnastamist ehk parafraseerimist.
 • Teise autori teose kasutamine on lubatud ainult juhul, kui sa viitad allikale.

Plagiaadist hoidumise võtted

Kui oled otsustanud, mis allikaid soovid oma töös kasutada, pead kindlaks tegema, mis otstarvet sellele materjalile viitamine sinu töös täidab. Näiteks pead endalt küsima, kas tekst, millele sa soovid viidata, edastab ideed, vaidleb sinu seisukohtadele vastu või on neutraalne. Mõnel juhul pead otsustama, kuidas allikast võetud ideid oma tekstis esitada. Põhimõtteliselt on kolm varianti:

 • tsiteerimine
 • refereerimine
 • ümbersõnastamine
  Erijooned

Tsiteerimine

 • Lühikesi tsitaate kasuta teksti sees jutumärkides
 • Pikki tsitaate (tavaliselt üle 3040 sõna) esita taandega või taandega ja jutumärkides

Refereerimine

 • Üldine ülevaade, mis esitab lühidalt originaali põhipunktid
 • Vähem üksikasjalik kui ümbersõnastus
 • Ideed väljendatakse oma sõnadega
 • Tehnilised terminid võib alles jätta, kuid ideed väljendatakse teistsuguse lausestruktuuri ja sõnavara abil

Ümbersõnastamine

 • Originaali põhjal kokku võetud lai teema
 • Üksikasjalikum kui refereering
 • Ideed väljendatakse oma sõnadega
 • Tehnilised terminid võib alles jätta, kuid ideed väljendatakse teistsuguse lausestruktuuri ja sõnavara abil

Kuidas ümber sõnastada?

 1. Loe teksti, et teha kindlaks selle üldine mõte.
 2. Pane tekst ära ja märgi üles põhiideed.
 3. Loe tekst uuesti läbi, seekord üksikasjalikumalt.
 4. Pane tekst ära ja märgi üles meeldejäänud punktid, mis põhiideed toetavad. Sel moel kasutad rohkem oma sõnu ega sõltu nii palju teksti sõnastusest.
 5. Märgi üles ka see, kuidas kavatsed neid ideid oma töös kasutada.
 6. Märgi üles bibliograafilised andmed kasutatud allikate loetelu jaoks.

Autori õiguste kaitse

Autoriõigus võimaldab sul kaitsta oma originaalmaterjali ja takistada teisi sinu teost ilma loata kasutamast. Autoriõiguse rikkumist peetakse samaväärseks vargusega  Oma õiguste kaitseks on soovitav pöörduda rikkuja poole kokkuleppe saavutamiseks. Kui kokkulepet ei saavutada on võimalik pöörduda õiguste kaitse tagamiseks kohtusse. Autoriõigus kehtib autori kogu eluaja jooksul ja 70 aastat pärast tema surma. 

 Plagiaadituvastussüsteem KRATT