Kuidas tõhusalt kirjutada?

Uurimis- ja lõputööd moodustavad tavaliselt märkimisväärse osa sinu lõpphindest, võtavad kokku sinu saavutused kõrgkoolis ja kinnitavad selgelt sinu omandatud akadeemilisi erialaseid oskusi. Need on mahukad kirjalikud tööd, mille kirjutamise juures on oluline tõhus algus, tulemuslik ja efektiivne töötamine ning oskus vältida sagedasi ohtusid.

Tõhus algus

Et hästi hakkama saada, pead töötama pühendunult ja distsiplineeritult algusest peale. Peaksid tegema järgmist:

 • Veendu, et saad täpselt aru, millise töö koostamist sinult oodatakse ja kuidas.
 • Proovi luua esmane tutvus oma uurimis- või allikmaterjalidega - süvene teemasse, loe taustamaterjale ja esita küsimusi. 
 • Ära jää mõnulema teadmise juures, et tähtaeg on alles mitme kuu pärast.
 • Tee midagi konkreetset - mõnes uurimisprojektis on vaja teha algvaatlusi või prooviekspetimente, teistes hankida õiged raamatud ja viidatud kirjandus.

Tulemuslik ja efektiivne töö

Tulemuslik töötamine tähendab läbimõeldud ajakasutust ja annab sisulisi tulemusi. Ära kuluta aega kasututele tegevustele ja keskendu lõppeesmärgile ka iga väiksema ülesande puhul. Et töö annaks häid tulemusi:

 • mõtle läbi ja kavanda iga päev või päeva osa juba ette ära
 • mõtle läbi, mida sa tahad iga päeva või päeva osa jooksul saavutada
 • alusta tööd võimalikult kiiresti
 • keskendu lõpptulemusele
 • tee kindlaks, mis takistab töö jätkamist
 • leia võimalus takistused ületada
 • väldi tähelepanu hajumist
 • hoia oma paberid ja töökoht korras
 • kui vajad puhkust, tee vaheaegu
 • tee iga asi lõpuni, isegi kui see ei õnnestu kõige kvaliteetsemalt

Efektiivne töö tähendab pigem läbimõeldud tegutsemist kui erilist jõupingutust. Läbimõeldud eesmärgid on:

 • konkreetsed (kuhu ma selle töölõiguga välja tahan jõuda?)
 • mõõdetavad (millised vahe-eesmärgid võin endale selleks perioodiks püstitada?)
 • saavutatavad (kuhu mul on minu käsutuses oleva ajaga võimalik välja jõuda?)
 • realistlikud (kas ma olen seadnud eesmärgi, mis on saavutatav?)
 • nähtavad (kas ma näen edasiminekut?)

Väldi tavapäraseid apse

Peaksid teadvustama riske ja püüdma neid vältida:

 • võib juhtuda, et alahindad uurimistöö tegemisele kuluvat aega
 • võib juhtuda, et esialgu loed materjale sihitult
 • sinu kirjutamisoskused võivad olla rooste läinud
 • sul on vaja süstematiseerida suur hulk infot
 • pead pidama kasutatud allikate üle arvestust, et saaksid neid nõuetekohaselt tsiteerida
 • võimalik, et pead tegelema keerulise andmeanalüüsiga
 • pead andmeid esitama professionaalselt
 • võid alahinnata kirjutamisele kuluvat aega või tekib sul kirjutamistõrge
 • pead olema teadlik autoriõiguste rikkumise ja plagiaadi võimalustest ning neid vältima
 • juhendajalt tagasiside saamiseks võib kuluda aega
 • juhendaja tagasisides soovitatud muudatuste tegemiseks võib samuti aega kuluda
 • pikemate tööde puhul pead jätma aega ka töö trükkimiseks, graafika koostamiseks ja printimiseks ning köitmiseks

Praktilised nõuanded töö alustamiseks

 • Alusta teema uurimist võimalikult varakult.
 • Jäta endale piisavalt aega oma teemat käsitleva kirjandusega tutvumiseks.
 • Tee end töö jaoks vabaks.
 • Alusta kirjutamist.
 • Jätka kirjutamistõrkest hoolimata.
 • Jälgi, et oled õigel teel, küsides endalt: mida ma saavutasin? mis läks hästi? mis oleks võinud paremini minna? kas ma pean ajakavast kinni? mida pean järgmiseks tegema? mida pean tegema selleks, et järgmine etapp läheks paremini?